STS Education
Since 1958

Ledige stillinger

STS Student Travel Schools arbeider med opplevelsebasert læring i form av lederstyrte ungdomsreiser, high school-utveksling, au pair- og study abroad-programmer. Vi har kontor i 15 land og hovedkontor i Göteborg.

Som en del av en bransje i stadig endring og utvikling søker vi hele tiden etter nye stjerner som er med og fører virksomheten fremover.


E-post