Summer Academy
For elever i alderen fra 10 til 19
+47 23 35 88 50

Personvernserklæring

En policy for ditt privatliv – Intro og Sammendrag

Vi i STS bryr oss om beskyttelse av data og ditt privatliv. I denne personvernspolicyen vil vi informere deg om hvordan vi behandler dine personlige data og hvilke rettigheter du har når du bruker nettstedet vårt. Personlige data er all informasjon som gjelder deg, for eksempel navn og e-postadresser.

Vi behandler hovedsakelig dine personlige data til følgende formål:

 • å markedsføre våre tjenester og sende nyhetsbrev eller brosjyrer til deg på forespørsel;
 • å svare på dine spørsmål om våre tjenester;
 • å registrere deg for å delta i et av våre møter
 • å administrere interesseprogrammer for å bli vertsfamilie eller ambassadør
 • å foreta en foreløpig vurdering av søknaden din for å delta på en av våre turer.

Du har flere rettigheter i henhold til loven om databeskyttelse. For eksempel har du alltid rett til å motsette deg markedsføring. Du kan også lese om hvordan du påvirker behandlingen av personopplysningene dine - hvilke rettigheter du har.

Vil du vite mer? Vennligst les våre detaljerte forklaringer nedenfor. Nedenfor kan du lese mer om hvordan, hvorfor og i hvor lang tid vi behandler dine personlige data.

Innhold

 • En policy for ditt privatliv – Intro og Sammendrag 1
 • Hvem er ansvarlig for behandlingen av dine personlige data? 2
 • Hvem gir oss dine personlige data? 2
 • Må du oppgi dine personlige data? Hva skjer hvis du ikke gjør det? 2
 • Hvem kan få tilgang til dine personlige data? 2
 • Overfører vi dine personopplysninger til et område utenfor EU eller EØS? 3
 • Hvordan kan du påvirke behandlingen av dine personlige data? 3
 • Informasjon om personopplysningene vi behandler, formålene med hvorfor vi behandler dataene, vårt juridiske grunnlag for behandlingen og varigheten av behandlingen 4
 • Vår behandling når vi sender deg informasjon og markedsføring om våre tjenester 5
 • Vår behandling når vi svarer på dine spørsmål 5
 • Vår behandling når du registrerer deg for å delta i et møte med oss 6
 • Vår behandling når du sender oss et interesseprogram for å bli vertsfamilie eller ambassadør 6
 • Vår behandling, når du sender oss en søknad til en av våre tjenester 7

Vår behandling, når du sender oss en søknad til en av våre tjenester?

STS Education AB, svensk organisasjonsnummer 556083-9358, ("STS"), er ansvarlig for behandling av dine personlige data når STS behandler dataene dine for STS egne formål, som beskrevet nærmere nedenfor.

Denne policyen forklarer hvordan vi behandler dine personlige data når du bruker nettstedet vårt. Hvis du fortsetter å reise med oss, eller hvis du blir en av våre vertsfamilier eller ambassadører etter at du har besøkt vår nettside, vil vi gi deg ytterligere informasjon i en egen policy om hvordan vi videre behandler dine personlige data. Hvis du vil vite mer om det nå, kan du kontakte oss.

Hvis du har spørsmål angående behandlingen av personopplysningene dine - eller hvis du vil utøve noen av dine rettigheter som beskrevet i avsnittet av denne policyen, kalt "Hvordan kan du påvirke behandlingen av dine personlige data?" – Ta kontakt med oss. STS har følgende kontaktinformasjon: Adresse til vårt hovedkontor: Kyrkogatan 48 – NK-huset, 411 08 Gothenburg, Sweden and email address: dataprotection@sts.se.

Hvis du, som norsk statsborger har noen spørsmål angående behandlingen av personopplysningene dine - eller hvis du vil utøve noen av dine rettigheter som beskrevet i avsnittet av denne policyen, kalt "Hvordan kan du påvirke behandlingen av dine personlige data?" – Ta kontakt med oss. STS har følgende kontaktinformasjon: Adresse: Cort Adelers gate 16, 0254 Oslo, Norge. Telefonnummer: +47 23 35 88 50 og e-postadresse: dataprotection@sts.se.

Hvem gir oss din personlige data?

Du eller din forelder eller foresatte har gitt alle de personopplysningene vi behandler om deg som bruker nettstedet vårt.

Alle personopplysninger som vi behandler om deg, som er forelder eller foresatte, har blitt gitt til oss av deg selv.

Må du oppgi dine personlige data? Hva skjer hvis du ikke?

Vanligvis er det alltid du som bestemmer hvilke personlige data du vil dele med oss. Til tross for dette er noen av dine personlige data nødvendige for oss å behandle for at vi skal kunne utføre vår kontrakt og oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Dette er tilfelle når vi handler på forespørsel, f.eks. når vi sender deg en brosjyre som du har bestilt. Hvis du ikke gir oss den nødvendige informasjonen, vil vi ikke kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg etter din forespørsel, det vil si vår avtale.

Hvem kan få tilgang til dine personlige data?

Dine personopplysninger behandles hovedsakelig bare av STS. Dine personlige data vil imidlertid bli delt med andre når dette er nødvendig for å levere brosjyrer eller nyhetsbrev som du har bedt om, eller å utføre vår kontrakt.

Her er detaljene for hvordan vi deler dine personlige data:

 • Vi deler dine personlige data med våre IT-leverandører (ekstern og intern), så vel som andre leverandører. Dine personopplysninger deles kun i den grad det er nødvendig for leverandørene å utføre sine kontraktsforpliktelser i forhold til STS, for eksempel ytelse av IT-støtte
 • Hvis du bestiller brosjyrer fra oss, deler vi dine personlige data med selskaper som skriver ut og leverer brosjyren på våre vegne.

Overfører vi dine personopplysninger til et område utenfor EU eller EØS?

STS kan overføre informasjonen din utenfor EU / EØS. Vi deler dine personlige opplysninger med andre parter, for det er nødvendig for oss å administrere kommunikasjonen med deg, administrere nettstedet vårt og administrere søknaden din.

Vi kan også overføre dine personlige data utenfor EU / EØS til våre IT-leverandører som behandler personopplysninger på vegne av oss som prosessorer. Overføringen er gjort for at vi skal få hjelp hos IT-leverandører som tilbyr skytjenester og utfører IT-støtte og vedlikehold for oss. For detaljerte opplysninger om hvilke selskaper som vil få tilgang til dine personopplysninger, se [her].

Når du overfører dine personopplysninger til IT-leverandører, foretar vi en slik overføring basert på enten en tilstrekkelig beslutning fra EU-kommisjonen i henhold til artikkel 45 i den generelle databeskyttelsesforskriften, eller på standard kontraktsklausuler eller EUs Privacy Sheild i henhold til artikkel 46 i den generelle databeskyttelsens regulering.

Hvis du har spørsmål angående vår overføring av dine personopplysninger, eller hvis du ønsker å få en kopi av passende eller egnede garantier, vennligst kontakt STS. Våre kontaktdetaljer er oppgitt ovenfor.

Hvordan kan du påvirke behandlingen av dine personlige data?

I henhold til databeskyttelseslovgivningen har du krav på en rekke rettigheter for å påvirke vår behandling av dine personopplysninger. Les mer nedenfor.

Rett til å trekke tilbake samtykke og motsette seg behandling

Du har rett til helt eller delvis å trekke tilbake et gitt samtykke til behandling av dine personopplysninger. Uttaket ditt vil få virkning fra tidspunktet du kontakter oss.

Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personlige data. Du har alltid rett til å protestere mot markedsføring fra oss, for eksempel nyhetsbrev.

Retten til å protestere generelt gjelder når behandlingen er basert på en balanse mellom legitime interesser. Les mer om hva dette betyr i tabellene under. I noen tilfeller eksisterer imidlertid ikke rett til protest (for eksempel siden vi må lagre dine personlige data). Hvis vi kan vise overbevisende legitime grunner til behandlingen som veier tyngre enn dine interesser og grunnleggende rettigheter, eller hvis det er med det formål å bestemme, praktisere eller forsvare juridiske påstander, har du aldri rett til å motsette deg behandlingen.

Retten til tilgang

Du har rett til å få bekreftelse på om vi behandler personopplysninger om deg eller ikke. Du kan få tilgang til personopplysningene og få en kopi av personopplysningene som behandles av oss.

Rett til utbedring

Du har rett til å få rettet opp eventuelle unøyaktige personopplysninger om deg, og å be oss om å ha ufullstendige personopplysninger som er fullført.

Rett til å slette ("retten til å bli glemt") og begrensning av behandling

Under visse omstendigheter har du rett til å be om sletting av dine personlige data. Dette gjelder for eksempel hvor personopplysningene ikke lenger er nødvendige for det formål de ble samlet inn til, eller på annen måte behandlet, eller du trekker tilbake samtykket ditt som behandlingen er basert på, og hvor det ikke er noe annet rettslig grunnlag for videreføring av behandling.

Du har også rett til å be om at STS begrenser behandlingen av dine personlige data. Dette gjelder for eksempel når du motstrider deg nøyaktigheten av personopplysningene, eller behandlingen er ulovlig, og du motsetter deg sletting av personopplysningene, og i stedet ber om begrensning av bruken.

Rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet

Du har alltid rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet.
Du kan gjøre dette særlig i EU / EØS-medlemslandet der du bor, arbeidssted eller et påstått brudd på gjeldende lov om databeskyttelse. I Norge er tilsynsmyndigheten norsk databeskyttelse. Denne rettigheten berører ikke andre administrative eller rettslige løsninger.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å be oss om å overføre visse av dine personlige data vi har om deg til et annet selskap (dataportabilitet) i et strukturert, ofte brukt, maskinlesbart og interoperabelt format.

Denne rett gjelder personopplysninger du har gitt oss hvis:

 • Behandlingen er basert på samtykke eller på en kontrakt; og
 • Behandlingen utføres ved hjelp av automatiserte midler.

Ved utøvelse av din rett til dataportabilitet har du rett til å få personlige data sendt direkte fra STS til en annen kontroller, der det er teknisk mulig.

Informasjon om personopplysningene vi behandler, formålene med hvorfor vi behandler dataene, vårt juridiske grunnlag for behandlingen og varigheten av behandlingen.

All behandling av dine personopplysninger er gjort for å sende deg nyhetsbrev og brosjyrer som du ber om fra oss, besvare dine spørsmål og registrere deg på møter med oss. Videre er vårt formål å administrere interesser fra deg til å bli vertsfamilie eller ambassadør, administrere søknader om våre turer og markedsføre våre tjenester mot deg.

Du kan lese detaljene for hvordan vi behandler dine personlige data i tabellene nedenfor.

Vår behandlingsprosess når vi sender deg informasjon og markedsføring om våre tjenester

Til hvilke formål behandler vi dine personlige data?

Hvilke personlige data behandler vi?

Hva er vårt juridiske grunnlag for behandling av dine personlige data?

Hvor lenge behandler vi dine personlige data for hvert formål?

Å sende deg nyhetsbrev som du har registrert deg for.

Din epostadresse.
For å avgjøre hvilken markedsføring som er relevant for deg, behandler vi informasjon du har delt med oss, eller som vi samler inn fra deg når du bruker nettstedet vårt.

Ditt samtykke.

Inntil du trekker tilbake ditt samtykke eller melder deg av nyhetsbrev eller markedsføring.

For å sende deg brosjyren som du har bestilt.

Ditt navn, telefonnummer og e-postadresse.
Hvis du vil at vi skal sende brosjyren til din hjemmeadresse, behandler vi også postadressen din.

Behandling er nødvendig for å utføre kontrakten vår, det vil si å sende deg brosjyren du har bestilt.

Inntil du har mottatt brosjyren.

For å kunne markedsføre våre tjenester til deg etter at vi har vært i kontakt, for eksempel etter at du har fylt ut noen av våre skjemaer (se ovenfor og under).

Ditt navn, kontaktinformasjon og annen informasjon du har delt med oss når du fyller ut en av våre skjemaer.

Ditt samtykke.

Inntil du trekker tilbake ditt samtykke eller melder deg av nyhetsbrev eller markedsføring.

Vår behandling når vi svarer på dine spørsmål

Til hvilke formål behandler vi dine personlige data?

Hvilke personlige data behandler vi?

Hva er vårt juridiske grunnlag for behandling av dine personlige data?

Hvor lenge behandler vi dine personlige data for hvert formål?

For å svare på spørsmålene du har stillt oss via e-post, chat, telefon eller når du fyller ut våre skjemaer (se nedenfor). Spesielt når du fyller ut skjemaet "la oss ringe deg".

Informasjon du gir oss når du stiller spørsmål, for eksempel ditt navn og ditt spørsmål.

Hvis du ber oss om å ringe deg, behandler vi ditt navn og telefonnummer.

Hvis du sender oss en epost med dine spørsmål, vil vi behandle din e-postadresse.

Behandling er nødvendig for utførelsen av kontrakten vår, dvs. for at vi skal kunne svare på dine spørsmål som ønsket.

I tre (3) måneder etter at vi har besvart spørsmålene dine, slik at du kan komme tilbake til oss med ytterligere spørsmål eller ønsker å gå videre med en søknad.

Vår behandling når du registrerer deg for å delta på et møte med oss

Til hvilke formål behandler vi dine personlige data?

Hvilke personlige data behandler vi?

Hva er vårt juridiske grunnlag for behandling av dine personlige data?

Hvor lenge behandler vi dine personlige data for hvert formål?

For at du skal registrere deg for å delta i vårt informasjonsmøte, åpent hus, nettmøte eller personlig møte med oss.

Ditt navn, telefonnummer og e-postadresse.

Behandling er nødvendig for å utføre kontrakten vår, det vil si at du kan delta på et møte.

Til møtet er fullført.

Å gi informasjon du trenger før møtet.

Ditt navn, telefonnummer, e-postadresse og annen informasjon du har delt med oss.

Behandling er nødvendig for å utføre kontrakten, dvs. for å sikre at du har relevant informasjon når du deltar på et av våre møter.

Til møtet er fullført.

Vår behandling når du sender oss en interesse for å bli vertsfamilie eller ambassadør

Til hvilke formål behandler vi dine personlige data?

Hvilke personlige data behandler vi?

Hva er vårt juridiske grunnlag for behandling av dine personlige data?

Hvor lenge behandler vi dine personlige data for hvert formål?
For å behandle din interesse for å bli en av våre vertsfamilier.

Ditt navn, telefonnummer og e-postadresse.

Vi behandler også informasjon om deg som du deler med oss når du fyller ut skjemaet.

Behandling er nødvendig for å kunne gå videre i prosessen, på forespørsel, før du inngår en kontrakt.

Inntil vi har behandlet søknaden.
For å behandle din interesse for å bli en ambassadør.

Ditt navn, telefonnummer, e-postadresse, nasjonalitet, fødselsår og informasjon om dine tidligere turer med oss.

Vi behandler også informasjon om deg som du deler med oss når du deler hvorfor du vil bli en ambassadør.

Behandling er nødvendig for å kunne gå videre i prosessen, på forespørsel, før du inngår en kontrakt.

Inntil vi har behandlet søknaden.

For å kunne fortsette søknadsprosessen din, dvs. å kontakte deg om søknaden din.

Ditt navn og kontaktinformasjon.

Behandling er nødvendig for å kunne gå videre i prosessen, på forespørsel, før du inngår en kontrakt.

Inntil du har bestemt deg for ikke å gå videre med søknaden din, eller til du har tatt det neste trinnet i søknadsprosessen.

Vår behandling, når du sender oss en søknad til en av våre tjenester

Til hvilke formål behandler vi dine personlige data? Hvilke personlige data behandler vi? Hva er vårt juridiske grunnlag for behandling av dine personlige data? Hvor lenge behandler vi dine personlige data for hvert formål?

For å foreta en foreløpig vurdering av søknaden din angående følgende programmer: Study Abroad, High School eller Language School.

Dette inkluderer å behandle deg etter kjønn for å kunne plassere deg i en passende innkvartering når du går videre med søknaden din.

Ditt navn, nasjonalitet, telefonnummer, e-postadresse, postadresse og fødselsdato.

Hvis en annen deltaker har bedt om å være med deg, vil vi også behandle navnet ditt for det formålet.

Hvis du registrerer deg på High School eller Language School behandler vi også informasjon om hvem foreldre eller foresatte er, hvilket forhold dere har, i tillegg til telefonnummer til foreldre eller foresatte.

Behandling er nødvendig for å kunne gå videre i prosessen, på forespørsel, før du inngår en kontrakt, dvs. å behandle søknaden din og for å avgjøre om du har mulighet til å reise med oss. Inntil vi har behandlet søknaden din.
For å kunne fortsette søknadsprosessen din, dvs. å kontakte deg om søknaden din. Ditt navn og kontaktinformasjon. Behandling er nødvendig for å kunne gå videre i prosessen, på forespørsel, før du inngår en kontrakt. Inntil du har bestemt deg for ikke å gå videre med søknaden din, eller til du har tatt det neste trinnet i søknadsprosessen.

This policy was adopted by STS on 12.06.2018


8-Phone-Women-AdobeStock_118224614.jpg 8-Phone-Women-AdobeStock_118224614.jpg

Vi ringer deg gjerne

Hvis du har spørsmål eller vil at vi skal ta kontakt kan du oppgi telefonnummeret ditt så vil vi ringe deg tilbake så snart som mulig!


1_Malta_Beach_Happy_42A4347_v2 (2).jpg 1_Malta_Beach_Happy_42A4347_v2 (2).jpg

Bestill vår gratis brosjyre

Sports & Lifestyle, Adventure eller en klassisk språkreise? Last ned vår brosjyre og bli inspirert!

Spørsmål og svar

 • Hva slags språkreiser finnes det?

  En språkreise kan settes sammen på forskjellige måter. STS-konseptene er:

  Classroom - dette er en type språkreise hvor du har undervisningstimer om morgenen og morsomme utflukter og aktiviteter resten av dagen og kvelden. Denne typen tur kan kombineres med et av de mange kursene vi tilbyr på mange av våre destinasjoner. For denne typen tur tilbyr vi også intensivkurs og kurs som er spesielt utviklet for personer med dysleksi.

  Les mer om Classroom her

  Adventure - dette er en svært populært type språkreise som ikke inkluderer tradisjonell undervisning. Kurset er spekket med aktiviteter, utflukter og andre morsomme ting. For eksempel tilbyr vi Coast to Coast, et eventyr som fører elevene våre over hele USA med stopp på massevis av spennende steder.

  Les mer om Adventure her

  Lifestyle - denne typen har sitt hovedfokus på din favoritthobby. Hvis du for eksempel liker fotball, fotografering eller surfer, kan du kombinere lidenskapen din med språkundervisningen vi tilbyr. Ved å velge Lifestyle-alternativet maksimerer du turen ved å kombinere din yndlingshobby med engasjerende og informativ språkundervisning.

  Les mer om Lifestyle-reiser her

 • Hvordan er språktimene lagt opp?

  De vil definitivt ikke føles som de vanlige skoletimene hjemme – våre lærere vil ta hensyn til at du er i et land der språket faktisk snakkes. Det vil være en variant av gruppeøvelser og aktiviteter under tilsyn, alt sammen med dine nye venner fra hele verden. Leksene kan for eksempel bestå i å fortelle klassekameratene dine om middagen du og vertsfamilien hadde kvelden i forveien.

 • Kan jeg bo sammen med en venn?

  Absolutt, vi prøver å plassere venner og søsken som ønsker å bo sammen hos samme vertsfamilie. Samme gjelder opphold på resort og campus. Opptil fire venner eller søsken kan bo sammen. Gi beskjed når du bestiller hvis det er en spesiell person du ønsker å bo med.

 • Kan hvem som helst dra på språkreise med dere?

  Vi gjør alt i vår makt for at for at alle skal kunne dra på sin drømmereise. Det er derfor viktig at du informerer oss om du har noen sykdommer, allergier eller funksjonshemninger. Med denne informasjonen i tankene kan vi finne en løsning som passer deg best. Vi har vertsfamilier som har erfaring når det gjelder diabetes og allergier osv. og som er godt informert når det gjelder medisiner, ernæring og livsstil.

   

 • Hvor mye kommer jeg til å lære?

  Siden du er omgitt av språk overalt - hjemme, på skolen og i fritiden får du språkutbytte hvert eneste våkne minutt. Det du lærer i klasserommet er bare en brøkdel av den totale språklæringen. Du vil også lære mye når du øver på språk etter undervisningen, når du tilbringer tid sammen med vertsfamilien, når du skal shoppe eller når du kjøper is.

  Les mer: STS Progressive Learning

 • Hvordan bestiller jeg?

  Steg 1 - Velg din Destinasjon

  Steg 2 - Velg ditt kurs.

  Steg 3 - Bestill og nyt det!