STS Education
Since 1958
23 35 88 50

Kompensasjon – «Host and Go»

Har du barn som ønsker å ta et år på videregående i utlandet, gir vi deg opptil 10 000,- i 3 måneders vertsfamiliekompenssajon som en «Host and Go»-rabatt, hvis du blir vertskap for en utvekslingselev i ditt land .

Det gis ingen annen økonomisk kompensasjon til vertsfamilien. Vi ønsker at våre vertsfamilier skal ønske elevene velkommen ut fra ønsket om en personlig utveksling og ikke for å motta økonomisk kompensasjon. Som vertsfamilie skal du sørge for kost og losji. Andre utgifter, for eksempel bussbilletter, reiser, hygieneartikler, klær osv. skal eleven betale selv.


E-post

2_4950_Bo_Host_2012.jpg 2_4950_Bo_Host_2012.jpg

Vil du bli vertsfamilie?

Send oss en interessemelding i dag, så kontakter vi deg med mer informasjon.

Ring oss23 35 88 50
Åpent mandag–torsdag kl. 9–17, fredag 9–16 Mer informasjon

Besøk oss
STS High School Besøksadresse
Cort Adelers gate 16, Regus, 3. etg. Inngang fra Hansteens gate.
0254 Oslo
STS Education AS Postadresse
Postboks 1964 Vika
0125 Oslo

© STS Education AB 1958–2018